Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM1183
Název záměru: Farma chovu skotu Ratíškovice
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: I/1.7
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajHodonínRatíškoviceRatíškovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 12.12.2014 08:02
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ZERA, a.s., Za Mlýnem 1264, 696 02 Ratíškovice
IČ oznamovatele: 63493021
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
04.11.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 24.11.2014
Zpracovatel oznámení: Vraný Miroslav Ing.
Text oznámení záměru: JHM1183_oznameni.pdf (2909 kB) - 04.11.2014 14:20:39
Informace o oznámení: JHM1183_infOznam.doc (60 kB) - 04.11.2014 14:20:39
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
10.12.2014
Závěry zjišťovacího řízení: JHM1183_zjistovaci.zip (1404 kB) - 12.12.2014 08:02:47
Informace o závěru zjišťovacího řízení: JHM1183_infZjistovaci.doc (87 kB) - 12.12.2014 08:02:47
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: