Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM1186
Název záměru: Modernizace farmy Lipov
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: JHM1186_duvodyUkonceni.pdf (467 kB) - 18.12.2014 09:45:59
Zařazení: I/1.7
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajHodonínLipovLipov
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 18.12.2014 09:45
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: AGROLIP, a.s., Lipov 560, 696 72 Lipov
IČ oznamovatele: 63495392
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
14.11.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 04.12.2014
Zpracovatel oznámení: Vraný Miroslav Ing.
Text oznámení záměru: JHM1186_oznameni.zip (4356 kB) - 14.11.2014 15:13:33
Informace o oznámení: JHM1186_infOznam.pdf (354 kB) - 14.11.2014 15:12:53
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: