Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM1197
Název záměru: Modernizace farmy dojnic v Troskotovicích
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/1.7
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajBrno-venkovTroskotoviceTroskotovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 01.07.2015 15:21
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Zemědělské družstvo Jiřice u Miroslavi
IČ oznamovatele: 00142701
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Paciorková Jarmila Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
08.01.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 07.02.2015
Text dokumentace: JHM1197_dokumentace.zip (14069 kB) - 06.01.2015 10:54:59
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: JHM1197_infDokumentace.pdf (505 kB) - 08.01.2015 13:08:33
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Žídková Pavla Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
04.05.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 03.06.2015
Text posudku: JHM1197_posudek.zip (1319 kB) - 06.05.2015 15:34:10
Informace o posudku: JHM1197_infPosudek.pdf (309 kB) - 06.05.2015 15:31:31
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
02.07.2015
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: JHM1197_zaveryStan.pdf (540 kB) - 01.07.2015 15:21:34
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
JihomoravskýBrno-venkovMěstský úřad Pohořelice
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: