Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM1216
Název záměru: Farma Lipov
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: JHM1216_duvodyUkonceni.doc (49 kB) - 18.12.2015 14:35:26
Zařazení: I/1.7
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajHodonínLipovLipov
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 18.12.2015 14:35
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: AGROLIP, a.s., Lipov 560, 696 72 Lipov
IČ oznamovatele: 63495392
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
19.03.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 08.04.2015
Zpracovatel oznámení: Vraný Miroslav Ing.
Text oznámení záměru: JHM1216_oznameni.zip (5168 kB) - 19.03.2015 09:33:05
Informace o oznámení: JHM1216_infOznam.doc (60 kB) - 19.03.2015 09:33:05
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
18.05.2015
Závěry zjišťovacího řízení: JHM1216_zjistovaci.doc (172 kB) - 18.05.2015 16:43:44
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: