Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM1218
Název záměru: B.LETNÁ - POLYFUNKČNÍ OBJEKT
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajBrno-městoBrnoBystrc
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 14.05.2015 08:50
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: B. Letná s.r.o., Černého 832/2, Brno - Bystrc 635 00
IČ oznamovatele: 24317241
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
27.03.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 16.04.2015
Zpracovatel oznámení: Postbiegl Stanislav Ing.
Text oznámení záměru: JHM1218_oznameni.zip (6400 kB) - 19.03.2015 08:50:17
Informace o oznámení: JHM1218_infOznam.doc (58 kB) - 27.03.2015 11:11:41
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
13.05.2015
Datum nabytí právní moci: 13.06.2015
Závěry zjišťovacího řízení: JHM1218_zjistovaci.zip (1946 kB) - 14.05.2015 08:50:31
Informace o závěru zjišťovacího řízení: JHM1218_infZjistovaci.doc (129 kB) - 14.05.2015 08:50:31
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: