Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM1223
Název záměru: Recyklace FV panelů
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajBlanskoLhota RapotinaLhota Rapotina
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 22.06.2015 14:43
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: BAMBAS Elektroodpady s.r.o., Sklaice nad Svitavou 24, 679 01 Skalice nad Svitavou
IČ oznamovatele: 27671089
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
29.04.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 19.05.2015
Zpracovatel oznámení: Cetl Pavel Ing.
Text oznámení záměru: JHM1223_oznameni.pdf (9791 kB) - 29.04.2015 14:14:02
Informace o oznámení: JHM1223_infOznam.doc (53 kB) - 29.04.2015 14:14:13
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
22.06.2015
Datum nabytí právní moci: 23.07.2015
Závěry zjišťovacího řízení: JHM1223_zjistovaci.doc (109 kB) - 22.06.2015 14:43:48
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: