Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM1224
Název záměru: Modernizace farmy chovu hospodářských zvířat Násedlovice
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/1.5;§4 odst. 1 písm. c
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajHodonínNásedloviceNásedlovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 09.07.2015 11:19
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ZEMAS, a.s., Čejč 3, 696 14 Čejč
IČ oznamovatele: 49968106
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
25.05.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 15.06.2015
Zpracovatel oznámení: Vraný Miroslav Ing.
Text oznámení záměru: JHM1224_oznameni.pdf (3807 kB) - 25.05.2015 09:11:57
Informace o oznámení: JHM1224_infOznam.doc (60 kB) - 25.05.2015 09:11:57
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
09.07.2015
Datum nabytí právní moci: 11.08.2015
Závěry zjišťovacího řízení: JHM1224_zjistovaci.doc (170 kB) - 09.07.2015 11:19:57
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: