Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM1225
Název záměru: FK systém - povrchové úpravy - Mořírna nerezových a uhlíkových ocelí
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/4.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajBrno-městoBrnoŘečkovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 22.06.2015 14:44
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: FK systém-povrchové úpravy s.r.o., Chrlická 661, 664 42 Modřice
IČ oznamovatele: 27736717
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
07.05.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 27.05.2015
Zpracovatel oznámení: Cetl Pavel Ing.
Text oznámení záměru: JHM1225_oznameni.pdf (14711 kB) - 06.05.2015 16:00:22
Informace o oznámení: JHM1225_infOznam.doc (54 kB) - 06.05.2015 15:58:04
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
22.06.2015
Datum nabytí právní moci: 23.07.2015
Závěry zjišťovacího řízení: JHM1225_zjistovaci.doc (120 kB) - 22.06.2015 14:44:59
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: