Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM1226
Název záměru: Rekonstrukce haly č. 1 pro chov nosnic Vacenovice
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/1.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajHodonínVacenoviceVacenovice u Kyjova
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 19.08.2015 11:06
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: AGROPODNIK Hodonín a.s., Vacenovická 1271, 696 02 Ratíškovice
IČ oznamovatele: 46971963
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
28.05.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 17.06.2015
Zpracovatel oznámení: Vraný Miroslav Ing.
Text oznámení záměru: JHM1226_oznameni.zip (4965 kB) - 15.07.2015 14:59:18
Informace o oznámení: JHM1226_infOznam.doc (61 kB) - 28.05.2015 13:57:01
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
15.07.2015
Datum nabytí právní moci: 20.08.2015
Závěry zjišťovacího řízení: JHM1226_zjistovaci.zip (953 kB) - 19.08.2015 11:06:53
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Proti rozhodnutí č.j. JMK 62257/2015 ze dne 13.7.2015, že záměr "Rekonstrukce haly č. 1 pro chov nosnic Vacenovice“, k. ú. Vacenovice u Kyjova nebude posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, bylo podáno odvolání. Rozhodnutí o odvolání je zveřejněno v části "Závěr zjišťovacího řízení".