Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM1251
Název záměru: Rozšíření skladových ploch - Autovrakoviště Vracov
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajHodonínVracovVracov
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 30.11.2015 14:42
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Autovrakoviště D&D, spol. s r.o., Ernestovská 295, 696 42 Vracov
IČ oznamovatele: 26936321
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
12.10.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 02.11.2015
Zpracovatel oznámení: Cetl Pavel Ing.
Text oznámení záměru: JHM1251_oznameni.pdf (2228 kB) - 12.10.2015 15:19:49
Informace o oznámení: JHM1251_infOznam.doc (56 kB) - 12.10.2015 15:19:49
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
30.11.2015
Datum nabytí právní moci: 31.12.2015
Závěry zjišťovacího řízení: JHM1251_zjistovaci.doc (116 kB) - 30.11.2015 14:42:47
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: