Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM1252
Název záměru: Výstavba bytového komplexu "Zelené nábřeží" Brno-Maloměřice
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: JHM1252_duvodyUkonceni.doc (53 kB) - 20.11.2017 16:17:55
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajBrno-městoBrnoMaloměřice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 20.11.2017 16:17
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: KALÁB - stavební firma, spol. s r.o., Vídeňská 849/15, 639 00 Brno
IČ oznamovatele: 49436589
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
16.10.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 05.11.2015
Zpracovatel oznámení: Cetl Pavel Ing.
Text oznámení záměru: JHM1252_oznameni.pdf (24932 kB) - 15.10.2015 15:27:02
Informace o oznámení: JHM1252_infOznam.doc (54 kB) - 15.10.2015 15:27:02
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
09.12.2015
Závěry zjišťovacího řízení: JHM1252_zjistovaci.doc (81 kB) - 09.12.2015 14:03:41
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Cetl Pavel Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
09.10.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 09.11.2017
Text dokumentace: JHM1252_dokumentace.pdf (28276 kB) - 13.04.2017 13:12:03
Text přepracované/doplněné dokumentace: JHM1252_prepracovana.pdf (27943 kB) - 09.10.2017 10:59:50
Informace o dokumentaci: JHM1252_infDokumentace.doc (52 kB) - 09.10.2017 11:00:13
Vrácení dokumentace: JHM1252_vraceni.doc (48 kB) - 30.06.2017 10:12:50
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Rimmel Vladimír Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: