Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM1257
Název záměru: Novostavba expedičního skladu
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/10.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajBlanskoSkrchovSkrchov
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 16.12.2015 13:58
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Barvy a laky Teluria, s.r.o.
IČO oznamovatele: 43420371
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
04.11.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 24.11.2015
Zpracovatel oznámení: Bajer Tomáš RNDr., CSc.
Text oznámení záměru: JHM1257_oznameni.zip (57759 kB) - 29.10.2015 14:37:17
Informace o oznámení: JHM1257_infOznam.doc (56 kB) - 16.12.2015 13:58:32
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
14.12.2015
Datum nabytí právní moci: 14.01.2016
Závěry zjišťovacího řízení: JHM1257_zjistovaci.doc (148 kB) - 14.12.2015 14:58:51
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: