Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM1258
Název záměru: Hala Řípská, výrobně-skladový areál EMKO Case a.s.
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/4.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajBrno-městoBrnoSlatina
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 02.12.2015 11:07
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: EMKO Case, a.s., se sídlem Olomoucká 1189/81, Černovice, 627 00 Brno
IČ oznamovatele: 25558030
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
04.11.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 24.11.2015
Zpracovatel oznámení: Postbiegl Stanislav Ing.
Text oznámení záměru: JHM1258_oznameni.zip (8303 kB) - 29.10.2015 15:10:53
Informace o oznámení: JHM1258_infOznam.doc (57 kB) - 26.11.2015 12:36:03
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
02.12.2015
Datum nabytí právní moci: 05.01.2016
Závěry zjišťovacího řízení: JHM1258_zjistovaci.doc (109 kB) - 02.12.2015 11:07:49
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: