Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM1260
Název záměru: Modernizace mléčné farmy Uhřice (SO 02 Produkční stáj - změna stavby před dokončením)
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/1.5;§4 odst. 1 písm. c
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajBlanskoUhřiceUhřice u Boskovic
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 18.12.2015 11:22
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: VOS zemědělců a.s., sídlem Dlouhá 599, 67963 Velké Opatovice
IČ oznamovatele: 25309030
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
13.11.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 03.12.2015
Zpracovatel oznámení: Paciorková Jarmila Ing.
Text oznámení záměru: JHM1260_oznameni.zip (5750 kB) - 13.11.2015 08:54:47
Informace o oznámení: JHM1260_infOznam.pdf (411 kB) - 13.11.2015 08:54:47
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
18.12.2015
Datum nabytí právní moci: 19.01.2016
Závěry zjišťovacího řízení: JHM1260_zjistovaci.doc (117 kB) - 18.12.2015 11:22:17
Informace o závěru zjišťovacího řízení: JHM1260_infZjistovaci.doc (117 kB) - 18.12.2015 11:22:17
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: