Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM1264
Název záměru: CENTRÁLNÍ SKLAD NÁBYTKU, BRNO VÍDEŇSKÁ
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajBrno-městoBrnoPřízřenice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 05.01.2016 10:39
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: TBB s.r.o., Nárožní 1390/4, 158 00 Praha
IČ oznamovatele: 60826916
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
01.12.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 21.12.2015
Zpracovatel oznámení: Cetl Pavel Ing.
Text oznámení záměru: JHM1264_oznameni.zip (14936 kB) - 26.11.2015 12:33:06
Informace o oznámení: JHM1264_infOznam.doc (57 kB) - 01.12.2015 13:29:15
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
05.01.2016
Datum nabytí právní moci: 05.02.2016
Závěry zjišťovacího řízení: JHM1264_zjistovaci.doc (118 kB) - 05.01.2016 10:39:56
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: