Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM1282
Název záměru: Stáj o kapacitě 200 ustájovacích míst na Farmě Lipov
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/1.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajHodonínLipovLipov
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 13.04.2016 15:03
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: AGROLIP, a.s., Lipov 560, 696 72 Lipov
IČ oznamovatele: 63495392
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
18.02.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 09.03.2016
Zpracovatel oznámení: Vraný Miroslav Ing.
Text oznámení záměru: JHM1282_oznameni.zip (6618 kB) - 17.02.2016 14:52:55
Informace o oznámení: JHM1282_infOznam.pdf (354 kB) - 18.02.2016 10:01:38
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
13.04.2016
Datum nabytí právní moci: 14.05.2016
Závěry zjišťovacího řízení: JHM1282_zjistovaci.pdf (1844 kB) - 13.04.2016 15:02:41
Informace o závěru zjišťovacího řízení: JHM1282_infZjistovaci.pdf (1844 kB) - 13.04.2016 15:02:41
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: