Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM1292
Název záměru: Modernizace farmy Horní Dubňany etapa II.
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/1.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajZnojmoHorní DubňanyHorní Dubňany
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 17.05.2016 16:45
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: REDU, spol. s r.o., se sídlem č.p. 134, 671 73 Horní Dubňany
IČ oznamovatele: 49969749
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
08.04.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 28.04.2016
Zpracovatel oznámení: Vraný Miroslav Ing.
Text oznámení záměru: JHM1292_oznameni.zip (2223 kB) - 07.04.2016 16:35:31
Informace o oznámení: JHM1292_infOznam.doc (56 kB) - 14.04.2016 13:49:39
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
18.05.2016
Datum nabytí právní moci: 18.06.2016
Závěry zjišťovacího řízení: JHM1292_zjistovaci.zip (635 kB) - 17.05.2016 16:45:06
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: