Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM1325
Název záměru: Farma Tvořihráz
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/1.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajZnojmoTvořihrázTvořihráz
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 07.11.2016 14:51
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: AGRA Horní Dunajovice a.s, 671 34 Horní Dunajovice 38
IČ oznamovatele: 26229391
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
18.08.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 07.09.2016
Zpracovatel oznámení: Vraný Miroslav Ing.
Text oznámení záměru: JHM1325_oznameni.zip (4027 kB) - 18.08.2016 14:08:06
Informace o oznámení: JHM1325_infOznam.doc (57 kB) - 18.08.2016 14:08:06
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
26.09.2016
Datum nabytí právní moci: 27.10.2016
Závěry zjišťovacího řízení: JHM1325_zjistovaci.doc (194 kB) - 26.09.2016 14:46:04
Informace o závěru zjišťovacího řízení: JHM1325_infZjistovaci.doc (194 kB) - 07.11.2016 14:51:25
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: