Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM1348
Název záměru: Mendel Plaza - soubor polyfunkčních objektů
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajBrno-městoBrnoStaré Brno
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 19.01.2017 13:54
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Kuba & Pilař architekti s.r.o., Kopečná 378/58, 602 00 Brno
IČ oznamovatele: 27738027
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
09.12.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 29.12.2016
Zpracovatel oznámení: Postbiegl Stanislav Ing.
Text oznámení záměru: JHM1348_oznameni.pdf (10936 kB) - 08.12.2016 14:14:46
Informace o oznámení: JHM1348_infOznam.doc (57 kB) - 08.12.2016 14:14:46
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
19.01.2017
Datum nabytí právní moci: 21.02.2017
Závěry zjišťovacího řízení: JHM1348_zjistovaci.doc (164 kB) - 19.01.2017 13:54:33
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: