Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM1379
Název záměru: Stáj a dojírna Vanovice, k. ú. Vanovice
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/1.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajBlanskoVanoviceVanovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 12.07.2017 11:15
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: AGROSPOL, agrární družstvo, Knínice u Boskovic 106, 679 34 Knínice u Boskovic
IČ oznamovatele: 49447564
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
22.05.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 12.06.2017
Zpracovatel oznámení: Paciorková Jarmila Ing.
Text oznámení záměru: JHM1379_oznameni.zip (20960 kB) - 22.05.2017 10:36:32
Informace o oznámení: JHM1379_infOznam.pdf (348 kB) - 22.05.2017 10:36:32
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
12.07.2017
Datum nabytí právní moci: 11.08.2017
Závěry zjišťovacího řízení: JHM1379_zjistovaci.pdf (590 kB) - 12.07.2017 11:15:28
Informace o závěru zjišťovacího řízení: JHM1379_infZjistovaci.pdf (590 kB) - 12.07.2017 11:15:28
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: