Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM1382
Název záměru: Navýšení kapacity recyklační linky stavební suti - areál MUNA Břeclav
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/6.2;II/10.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajBřeclavBřeclavPoštorná
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Oznamovatel: CAUDETE s.r.o., Chalúpky 89, 691 01 Moravský Žižkov
IČO oznamovatele: 29367751
Datum a čas posledních úprav: 01.08.2017 13:21
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
07.06.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 27.06.2017
Zpracovatel oznámení: Cetl Pavel Ing.
Text oznámení záměru: JHM1382_oznameni.pdf (6428 kB) - 07.06.2017 14:41:14
Informace o oznámení: JHM1382_infOznam.doc (56 kB) - 07.06.2017 14:41:14
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
01.08.2017
Závěry zjišťovacího řízení: JHM1382_zjistovaci.doc (126 kB) - 01.08.2017 13:21:19
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: