Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM1406
Název záměru: Nová Zbrojovka - prostranství kolem objektu nářaďovny a prodloužení ulice Markéty Kuncové
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/9.1;II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajBrno-městoBrnoMaloměřice
Jihomoravský krajBrno-městoBrnoŽidenice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 06.11.2017 13:39
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Nová Zbrojovka, s.r.o., Vladislavova 1390/17, 110 00 Praha
IČ oznamovatele: 27578925
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
18.09.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 09.10.2017
Zpracovatel oznámení: Postbiegl Stanislav Ing.
Text oznámení záměru: JHM1406_oznameni.zip (9223 kB) - 18.09.2017 09:45:57
Informace o oznámení: JHM1406_infOznam.doc (59 kB) - 18.09.2017 09:45:57
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
06.11.2017
Datum nabytí právní moci: 07.12.2017
Závěry zjišťovacího řízení: JHM1406_zjistovaci.doc (238 kB) - 06.11.2017 13:39:18
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: