Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM1427
Název záměru: Přístavba vany V5-projekt V5c
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Oznámení
Zařazení: II/38
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajZnojmoHodoniceHodonice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 04.01.2018 14:57
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: SAINT GOBAIN ADFORS CZ s.r.o., Sokolovská 106, Nedošín, 570 01 Litomyšl
IČ oznamovatele: 00012661
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
08.01.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 07.02.2018
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Text oznámení záměru: JHM1427_oznameni.zip (17487 kB) - 04.01.2018 10:38:18
Informace o oznámení: JHM1427_infOznam.doc (57 kB) - 04.01.2018 14:57:46
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: