Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM1437
Název záměru: Thermal Pasohlávky a.s. - Resort Pálava
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Oznámení
Podlimitní:
Zařazení: II/109;II/116
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajBrno-venkovPasohlávkyMušov
Jihomoravský krajBrno-venkovPasohlávkyPasohlávky
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 09.03.2018 09:49
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Thermal Pasohlávky a.s., Pasohlávky 1, 691 22 Pasohlávky
IČ oznamovatele: 27714608
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
09.03.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 09.04.2018
Zpracovatel oznámení: Píša Radek Ing.
Text oznámení záměru: JHM1437_oznameni.zip (16488 kB) - 05.03.2018 14:04:10
Informace o oznámení: JHM1437_infOznam.doc (74 kB) - 09.03.2018 09:49:16
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Řízením procesu posuzování vlivů na životní prostředí byl Ministerstvem životního prostředí pověřen Krajský úřad Kraje Vysočina, který bude informace o dalších úkonech zveřejňovat pod kódem VYS936.