Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM1445
Název záměru: Pokračování dobývání nevýhradního ložiska štěrkopísků v novém TP Hodonice II
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/79
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajZnojmoHodoniceHodonice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 31.07.2018 09:44
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: CEMEX Sand, s.r.o., Masarykovo náměstí 207, 763 61 Napajedla
IČ oznamovatele: 47906201
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
12.06.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 12.07.2018
Zpracovatel oznámení: Žídková Pavla Ing.
Text oznámení záměru: JHM1445_oznameni.zip (8641 kB) - 12.06.2018 09:15:16
Informace o oznámení: JHM1445_infOznam.doc (77 kB) - 12.06.2018 09:15:16
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
31.07.2018
Datum nabytí právní moci: 31.08.2018
Závěry zjišťovacího řízení: JHM1445_zjistovaci.doc (150 kB) - 31.07.2018 09:44:36
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: