Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM1462
Název záměru: „Modernizace stájí Milotice a výstavba BPS“, k. ú. Mistřín, Dubňany, Milotice u Kyjova, okr. Hodonín
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/58;II/69
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajHodonínDubňanyDubňany
Jihomoravský krajHodonínMiloticeMilotice u Kyjova
Jihomoravský krajHodonínSvatobořice-MistřínMistřín
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 22.01.2019 10:08
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: SPV Pelhřimov, a. s., Plevnice 42, 393 01 Olešná
IČ oznamovatele: 25157507
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
27.11.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 27.12.2018
Zpracovatel oznámení: Vraný Miroslav Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: JHM1462_oznameni.zip (10980 kB) - 26.11.2018 14:45:57
Informace o oznámení: JHM1462_infOznam.pdf (233 kB) - 26.11.2018 14:45:57
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
21.01.2019
Datum nabytí právní moci: 21.02.2019
Závěry zjišťovacího řízení: JHM1462_zjistovaci.pdf (285 kB) - 22.01.2019 10:08:12
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: