Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM1477
Název záměru: Zaječí - terénní úpravy lokality Písečník
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/56
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajBřeclavZaječíZaječí
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 02.07.2019 10:31
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: obec Zaječí, Školní 401, 691 05 Zaječí
IČ oznamovatele: 00283746
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
16.05.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 17.06.2019
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Text oznámení záměru: JHM1477_oznameni.zip (31464 kB) - 14.05.2019 15:59:45
Informace o oznámení: JHM1477_infOznam.pdf (169 kB) - 16.05.2019 08:38:44
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
02.07.2019
Závěry zjišťovacího řízení: JHM1477_zjistovaci.pdf (249 kB) - 02.07.2019 10:30:10
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: