Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM1485
Název záměru: Dobývací prostor Žabčice – těžba nad hladinou podzemní vody
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: JHM1485_duvodyUkonceni.pdf (141 kB) - 02.09.2019 14:46:01
Zařazení: I/79
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajBrno-venkovPohořeliceSmolín
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 02.09.2019 14:46
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: České štěrkopísky spol. s r.o., Cukrovarská 34, 190 00 Praha 9 – Čakovice
IČ oznamovatele: 27584534
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
29.07.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 28.08.2019
Zpracovatel oznámení: Starý Jiří RNDr.
Text oznámení záměru: JHM1485_oznameni.zip (35779 kB) - 29.07.2019 16:16:09
Informace o oznámení: JHM1485_infOznam.pdf (150 kB) - 29.07.2019 15:48:16
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: