Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM1510
Název záměru: „Dobývací prostor Žabčice – těžba nad hladinou spodní vody“, k. ú. Smolín, okr. Brno-venkov
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/79
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajBrno-venkovPohořeliceSmolín
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 22.04.2020 11:05
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: České štěrkopísky spol. s r. o., se sídlem Cukrovarská 34, 190 00 Praha – Čakovice
IČ oznamovatele: 27584534
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
27.02.2020
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Starý Jiří RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: JHM1510_oznameni.zip (52683 kB) - 26.02.2020 11:29:42
Informace o oznámení: JHM1510_infOznam.pdf (181 kB) - 28.02.2020 07:01:57
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
22.04.2020
Datum nabytí právní moci: 23.05.2020
Závěry zjišťovacího řízení: JHM1510_zjistovaci.pdf (282 kB) - 22.04.2020 11:05:24
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: