Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM1523
Název záměru: Rekultivace pískovny Tasovice
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/56
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajZnojmoTasoviceTasovice nad Dyjí
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 29.06.2020 18:17
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Českomoravský štěrk, a.s., Mokrá 359, 664 04 Mokrá-Horákov
IČO oznamovatele: 25502247
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
11.05.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 10.06.2020
Zpracovatel oznámení: Benkovič Pavel Ing.
Text oznámení záměru: JHM1523_oznameni.zip (9339 kB) - 07.05.2020 13:54:43
Informace o oznámení: JHM1523_infOznam.pdf (150 kB) - 07.05.2020 13:54:43
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
30.06.2020
Závěry zjišťovacího řízení: JHM1523_zjistovaci.pdf (344 kB) - 29.06.2020 18:17:33
Informace o závěru zjišťovacího řízení: JHM1523_infZjistovaci.pdf (344 kB) - 29.06.2020 18:17:33
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: