Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM1524
Název záměru: Modernizace pracoviště demontáže autovraků – provozovna Zastávka
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/55;II/113
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajBrno-venkovZastávkaZastávka
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 11.08.2020 09:33
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Barko, s.r.o., Nádražní 598, 664 84 Zastávka
IČ oznamovatele: 25347837
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
15.05.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 14.06.2020
Zpracovatel oznámení: Cetl Pavel Ing.
Text oznámení záměru: JHM1524_oznameni.pdf (11251 kB) - 15.05.2020 10:25:13
Informace o oznámení: JHM1524_infOznam.pdf (207 kB) - 15.05.2020 10:25:13
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
11.08.2020
Datum nabytí právní moci: 11.09.2020
Závěry zjišťovacího řízení: JHM1524_zjistovaci.pdf (296 kB) - 11.08.2020 09:33:10
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: