Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM1546
Název záměru: Zařízení k využívání odpadů postupem R 11 – Využití odpadů získaných některým ze způsobů uvedených pod označením R 1 až R 10 (využívání k terénním úpravám) „Sanace a rekultivace dobývacího prostoru evidenční č. 7 0836 Omice“ a zařízení k využívání odpadů postupem R 5 – Recyklace nebo zpětné získávání ostatních anorganických materiálů „Recyklační linka v dobývacím prostoru evidenční č. 7 0836 Omice“
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Oznámení
Zařazení: II/56
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajBrno-venkovOmiceOmice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 15.10.2020 10:35
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: HUTIRA-OMICE s.r.o., Vintrovna 398/29, 664 41 Popůvky
IČO oznamovatele: 25597345
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
15.10.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 14.11.2020
Zpracovatel oznámení: Benkovič Pavel Ing.
Text oznámení záměru: JHM1546_oznameni.zip (11718 kB) - 15.10.2020 10:35:52
Informace o oznámení: JHM1546_infOznam.pdf (197 kB) - 15.10.2020 10:35:52
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: