Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM1551
Název záměru: Areál výrobny stavebních hmot Blučina
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: JHM1551_duvodyUkonceni.pdf (143 kB) - 04.01.2021 16:21:59
Zařazení: II/41
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajBrno-venkovBlučinaBlučina
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 04.01.2021 16:21
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
IČ oznamovatele: 25317628
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
18.11.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 19.12.2020
Zpracovatel oznámení: Píša Radek Ing.
Text oznámení záměru: JHM1551_oznameni.pdf (27143 kB) - 18.11.2020 15:19:04
Informace o oznámení: JHM1551_infOznam.pdf (202 kB) - 18.11.2020 15:18:46
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: