Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM1555
Název záměru: Závlahový systém vinohradů
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/94
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajBřeclavBulharyBulhary
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 08.01.2021 14:32
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Zemědělské družstvo Bulhary
IČ oznamovatele: 15527531
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
25.11.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 28.12.2020
Zpracovatel oznámení: Píša Radek Ing.
Text oznámení záměru: JHM1555_oznameni.zip (18063 kB) - 25.11.2020 14:28:08
Informace o oznámení: JHM1555_infOznam.pdf (162 kB) - 25.11.2020 14:28:08
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
08.01.2021
Datum nabytí právní moci: 09.02.2021
Závěry zjišťovacího řízení: JHM1555_zjistovaci.zip (1102 kB) - 08.01.2021 14:32:50
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: