Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM1576
Název záměru: Modernizace farmy Tvořihráz
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/69
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajZnojmoTvořihrázTvořihráz
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 29.04.2021 14:44
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: AGRA Horní Dujanovice, Horbí Dujanovice 38, 671 34
IČ oznamovatele: 26229391
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
24.03.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 23.04.2021
Zpracovatel oznámení: Vraný Miroslav Ing.
Text oznámení záměru: JHM1576_oznameni.zip (5154 kB) - 24.03.2021 15:56:45
Informace o oznámení: JHM1576_infOznam.pdf (209 kB) - 24.03.2021 15:56:45
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
29.04.2021
Datum nabytí právní moci: 15.06.2021
Závěry zjišťovacího řízení: JHM1576_zjistovaci.pdf (296 kB) - 29.04.2021 14:44:53
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: