Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM1582
Název záměru: „Areál výrobny stavebních hmot v k.ú. Olbramovice u Moravského Krumlova“
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/41;II/56
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajZnojmoOlbramoviceOlbramovice u Moravského Krumlova
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 08.06.2021 10:49
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: BITUVIAS s.r.o., Mlýnská 425/70, Trnitá, 602 00 Brno
IČ oznamovatele: 05176093
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Nebylo předloženo
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
19.04.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 19.05.2021
Zpracovatel oznámení: Píša Radek Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: JHM1582_oznameni.pdf (24058 kB) - 19.04.2021 13:55:18
Informace o oznámení: JHM1582_infOznam.pdf (185 kB) - 19.04.2021 13:57:48
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
08.06.2021
Datum nabytí právní moci: 24.07.2021
Závěry zjišťovacího řízení: JHM1582_zjistovaci.pdf (306 kB) - 08.06.2021 10:49:14
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: