Dne 15. 10. 2021 od 19:00 do 16. 10. 2021 do cca 5:00 dojde k plánované odstávce informačního systému EIA/SEA.
Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM1594
Název záměru: Rozšíření dobývacího prostoru DP Valtice V (č. 71170) výhradního ložiska štěrkopísku Valtice 3 (č. 3011402)
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/79
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajBřeclavValticeValtice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 13.09.2021 16:01
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ZEPIKO spol. s r.o., Slovanské nám. 9, 612 00 Brno
IČ oznamovatele: 46971360
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
19.07.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 17.08.2021
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Text oznámení záměru: JHM1594_oznameni.pdf (35421 kB) - 19.07.2021 13:30:51
Informace o oznámení: JHM1594_infOznam.docx (46 kB) - 19.07.2021 13:31:13
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
13.09.2021
Závěry zjišťovacího řízení: JHM1594_zjistovaci.docx (96 kB) - 13.09.2021 16:01:15
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: