Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM1595
Název záměru: Areál výrobny stavebních hmot v k.ú. Blučina, okres Brno -venkov
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/41
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajBrno-venkovBlučinaBlučina
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 02.09.2021 14:19
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a. s., Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
IČ oznamovatele: 60137983
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
21.07.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 20.08.2021
Zpracovatel oznámení: Píša Radek Ing.
Text oznámení záměru: JHM1595_oznameni.pdf (23636 kB) - 21.07.2021 08:51:39
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
02.09.2021
Datum nabytí právní moci: 03.10.2021
Závěry zjišťovacího řízení: JHM1595_zjistovaci.pdf (295 kB) - 02.09.2021 14:19:30
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: