Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM1606
Název záměru: Obnovení a modernizace objektů s chovem skotu, provozovna Žerotice
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Oznámení
Zařazení: II/69
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajZnojmoŽeroticeŽerotice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 15.09.2021 10:55
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: AGRA Horní Dunajovice a.s., se sídlem č.p. 38, 671 34 Horní Dunajovice
IČ oznamovatele: 26229391
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
15.09.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 15.10.2021
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: JHM1606_oznameni.pdf (5072 kB) - 15.09.2021 07:24:34
Informace o oznámení: JHM1606_infOznam.pdf (177 kB) - 15.09.2021 10:55:24
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: