Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM1612
Název záměru: Hodonice - terénní úpravy - využívání odpadů v k. ú. Hodonice
Znění novely zákona: č. 284/2021 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní: Ne
Důvody ukončení záměru: JHM1612_duvodyUkonceni.docx (37 kB) - 07.12.2021 10:23:22
Zařazení: II/56
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajZnojmoHodoniceHodonice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 07.12.2021 10:23
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Ekolom s.r.o., Panská 153, 672 25 Hodonice
IČ oznamovatele: 60726580
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
27.10.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 26.11.2021
Zpracovatel oznámení: Žídková Pavla Ing.
Text oznámení záměru: JHM1612_oznameni.zip (40593 kB) - 27.10.2021 10:44:34
Informace o oznámení: JHM1612_infOznam.docx (45 kB) - 27.10.2021 10:44:34
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: