Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM1613
Název záměru: Moravský Písek - STRABAG, recyklační dvůr
Znění novely zákona: č. 284/2021 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní: Ne
Zařazení: II/56
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajHodonínMoravský PísekMoravský Písek
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 12.01.2022 10:05
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
IČ oznamovatele: 60838744
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
01.12.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 31.12.2021
Zpracovatel oznámení: Bajerová Lenka, Ing.
Text oznámení záměru: JHM1613_oznameni.pdf (28890 kB) - 29.11.2021 15:30:03
Informace o oznámení: JHM1613_infOznam.pdf (162 kB) - 29.11.2021 15:30:03
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
12.01.2022
Datum nabytí právní moci: 12.02.2022
Závěry zjišťovacího řízení: JHM1613_zjistovaci.pdf (283 kB) - 12.01.2022 10:05:50
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: