Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM1614
Název záměru: Nová Zbrojovka - Jižní zóna
Znění novely zákona: č. 284/2021 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní: Ne
Zařazení: II/108;II/109
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajBrno-městoBrnoZábrdovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 15.12.2021 09:37
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Nová Zbrojovka, s.r.o., Vladislavova 1390/17, 110 00 Praha 1
IČ oznamovatele: 27578925
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
29.10.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 29.11.2021
Zpracovatel oznámení: Postbiegl Stanislav Ing.
Text oznámení záměru: JHM1614_oznameni.zip (26498 kB) - 29.10.2021 09:11:05
Informace o oznámení: JHM1614_infOznam.docx (46 kB) - 29.10.2021 09:11:05
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
15.12.2021
Závěry zjišťovacího řízení: JHM1614_zjistovaci.docx (257 kB) - 15.12.2021 09:37:32
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: