Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM1637
Název záměru: Pokračování těžby v lokalitě Luleč
Znění novely zákona: č. 284/2021 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní: Ne
Zařazení: II/79;§4 odst. 1 písm. c
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajVyškovLulečLuleč
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 13.05.2022 09:17
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Českomoravský štěrk, a.s., Mokrá 359, 664 04 Mokrá-Horákov
IČ oznamovatele: 25502247
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
01.03.2022
Termín pro zaslání vyjádření: 31.03.2022
Zpracovatel oznámení: Žídková Pavla Ing.
Text oznámení záměru: JHM1637_oznameni.zip (166252 kB) - 09.03.2022 11:15:20
Informace o oznámení: JHM1637_infOznam.docx (46 kB) - 01.03.2022 09:59:46
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
13.05.2022
Závěry zjišťovacího řízení: JHM1637_zjistovaci.docx (110 kB) - 13.05.2022 09:17:38
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: