Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM1642
Název záměru: INDUSTRIAL ZONE MIKULOV
Znění novely zákona: č. 284/2021 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní: Ne
Zařazení: II/106
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajBřeclavMikulovMikulov na Moravě
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 20.05.2022 12:51
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: IZ-Mikulov s.r.o., Purkyňova 71/99, 612 00 Brno
IČ oznamovatele: 10817875
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
30.03.2022
Termín pro zaslání vyjádření: 29.04.2022
Zpracovatel oznámení: Cetl Pavel Ing.
Text oznámení záměru: JHM1642_oznameni.pdf (49968 kB) - 04.04.2022 08:11:09
Informace o oznámení: JHM1642_infOznam.docx (46 kB) - 30.03.2022 14:37:51
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
20.05.2022
Závěry zjišťovacího řízení: JHM1642_zjistovaci.docx (84 kB) - 20.05.2022 12:51:55
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: