Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM1676
Název záměru: Rozšíření a zahloubení těžby v kamenolomu Lomnička v k. ú. Předklášteří a Lomnička u Tišnova
Znění novely zákona: č. 284/2021 Sb.
Stav: Oznámení
Podlimitní: Ne
Zařazení: II/79;§4 odst. 1 písm. c
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajBrno-venkovLomničkaLomnička u Tišnova
Jihomoravský krajBrno-venkovPředklášteříPředklášteří
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 26.08.2022 10:40
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Rosa s.r.o., Drásov 125, 664 24 Drásov
IČ oznamovatele: 46961470
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
26.08.2022
Termín pro zaslání vyjádření: 26.09.2022
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Text oznámení záměru: JHM1676_oznameni.zip (186015 kB) - 26.08.2022 10:40:32
Informace o oznámení: JHM1676_infOznam.docx (50 kB) - 26.08.2022 10:40:32
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: