Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM1694
Název záměru: Terénní úpravy na pozemcích p. č. 1220/1 a 1223 k. ú. Skalice nad Svitavou
Znění novely zákona: č. 284/2021 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní: Ne
Zařazení: II/56
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajBlanskoSkalice nad SvitavouSkalice nad Svitavou
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Oznamovatel: MP HOLDING, a.s., Hradní 638/6, 680 01 Boskovice
IČO oznamovatele: 49968394
Datum a čas posledních úprav: 09.02.2023 14:15
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
15.12.2022
Termín pro zaslání vyjádření: 16.01.2023
Zpracovatel oznámení: Cetl Pavel Ing.
Text oznámení záměru: JHM1694_oznameni.zip (55657 kB) - 15.12.2022 15:16:36
Informace o oznámení: JHM1694_infOznam.docx (47 kB) - 15.12.2022 15:17:38
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
09.02.2023
Závěry zjišťovacího řízení: JHM1694_zjistovaci.pdf (341 kB) - 09.02.2023 14:15:03
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: