Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM526
Název záměru: Farma Krhovice, zdroj energie z obnovitelných zdrojů
Znění novely zákona: č. 163/2006 Sb.
Stav: Závěry zjišťovacího řízení
Podlimitní:
Zařazení: II/3.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajZnojmoKrhoviceKrhovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 19.05.2008 09:18
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ZEVO spol. s r.o., Jevišovice 102, 671 53 Jevišovice
IČ oznamovatele: 49451693
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Veverka Zdeněk Ing.
Text oznámení záměru: JHM526_oznameni.doc (531 kB) - 01.04.2008 07:42:20
Informace o oznámení: JHM526_infOznam.doc (65 kB) - 01.04.2008 07:42:20
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
05.05.2008
Závěry zjišťovacího řízení: JHM526_zjistovaci.doc (111 kB) - 19.05.2008 08:17:51
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: