Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM546
Název záměru: BIO VRBOVEC - BSP
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/3.1;§4 odst. 1 písm. d
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajZnojmoVrbovecVrbovec
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 27.06.2008 13:29
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Bio Vrbovec s.r.o., Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3
IČ oznamovatele: 27879836
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
22.10.2007
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Postbiegl Stanislav Ing.
Text oznámení záměru: JHM546_oznameni.pdf (3604 kB) - 19.10.2007 12:19:08
Informace o oznámení: JHM546_infOznam.doc (56 kB) - 19.10.2007 12:19:08
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
14.12.2007
Závěry zjišťovacího řízení: JHM546_zjistovaci.doc (101 kB) - 14.12.2007 09:49:42
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Postbiegl Stanislav Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
29.02.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: JHM546_dokumentace.pdf (3765 kB) - 29.02.2008 10:00:59
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: JHM546_infDokumentace.doc (46 kB) - 29.02.2008 10:00:59
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
28.04.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: JHM546_posudek.doc (332 kB) - 25.04.2008 13:45:17
Informace o posudku: JHM546_infPosudek.doc (52 kB) - 25.04.2008 13:45:18
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
13.05.2008
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
JHM546_inf1VP.doc (45 kB) - 20.05.2008 14:11:04
Zápis z 1. veřejného projednání: JHM546_zapis1VP.doc (106 kB) - 09.06.2008 09:31:51
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
27.06.2008
Stanovisko: Nesouhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: JHM546_zaveryStan.doc (88 kB) - 27.06.2008 12:29:28
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: