Podlimitní záměry
Kód záměru: JHM622P
Název záměru: Oprava vnitroareálových komunikací Nemocnice Kyjov
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 03.01.2018 12:51
Stav: Nepodléhá zjišťovacímu řízení
Zařazení - záměr je podlimitní k bodu: II/109
Umístění:
Oznamovatel: Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace, Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov
IČO oznamovatele: 00226912
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Text sdělení: JHM622P_textSdeleni.pdf (255 kB) - 03.01.2018 12:51:12