Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM626
Název záměru: Půjčovna a prádelna oděvů firmy Berendsen
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/10.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajBřeclavVelké PavloviceVelké Pavlovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 02.07.2008 15:02
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Berendsen Textil Servis s.r.o., Pekařská 7, 602 00 Brno
IČO oznamovatele: 28265360
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
28.05.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Skoumal Zdeněk Ing.
Text oznámení záměru: JHM626_oznameni.pdf (1068 kB) - 28.05.2008 11:31:43
Informace o oznámení: JHM626_infOznam.doc (47 kB) - 28.05.2008 11:31:44
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
02.07.2008
Závěry zjišťovacího řízení: JHM626_zjistovaci.doc (60 kB) - 02.07.2008 14:02:24
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
JihomoravskýBřeclavMěstský úřad Velké Pavlovice
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: